Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogardzie informuje, że od dnia 13.06.2016 r. posiada możliwość udostępniania odbiorcom usług faktur w formie elektronicznej, e-faktura będzie przesyłana na podstawie złożonego wniosku bądź zgłoszenia telefonicznego po pozytywnej weryfikacji danych(takich jak nr PESEL czy nr wodomierza)

Wniosek do pobrania w zakładce Wzory druków