Image
Image
Pon.-Pt. 7.00-15.00
Image

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej

Przedsiebiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.

Ponad 30 lat doświadczenia

Zobacz więcej
Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel. 994
tel. kom. 784 000 450
dyzurny@puwis.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 39 20 711
tel. kom. 784 000 440
obsluga.klientow@puwis.pl

Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie decyzji PS-N.HK-4400_271161 Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Goleniowie woda w miejscowości Kikorze nadaje się do celów spożywczych.

Komunikat

W związku z wykrytymi nieprawidłościami jakości wody w miejscowości Osina, woda w miejscowościach:

- Krzywice
Przypólsko

nie nadaje się do spożycia. Wodę można wykorzystywać wyłącznie do celów technologicznych. W związku z niezdatnością do spożycia w powyższych miejscowościach woda dostarczana będzie beczkowozami do odwołania. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Komunikat

Na podstawie art, 4 pkt 1 i art.27 ust. 1 i art. 37 ust. ustawy z dnia 14.03,1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.) art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016r.poz.23 z późn.zm.) §3,§17ust,l, pkt 4 i ust ,4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.I1.20l5r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989) oraz art. 5 ust.l, 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U . z 2015r. poz. 139 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po przeanalizowaniu wyniku badania wody z wodociągu Kikorze nr sprawozdania Sp/BM/PW33001I6 z dnia 15.09.2016r.  

1. Stwierdza brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Kikorze i wprowadza się zakaz wykorzystywania do celów spożywczych  

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14/2,
72-200 Nowogard

Dane firmy

NIP: 859-000-04-41
REGON: 810156761
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000050980
Kapitał Zakładowy: 840.000PLN
Nr. konta 33102048120000030200690164

Informacje prawne