Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023 - 2024

Szczegóły w załączniku

Załącznik