Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o.  w Nowogardzie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2021 - 2022

Szczegóły